Klimaatverandering is te realiseren

Ga naar de inhoud

Klimaatverandering is te realiseren

Permacultuur
Gepubliceerd door Tom Lassing in Klimaat · 16 december 2015
De discussie over klimaatverandering gaat tegenwoordig alleen maar over minder uitstoot van CO2. Het is echter veel meer dan alleen minder fossiele brandstoffen verbranden.
Het is zelfs mogelijk dat een andere reden een veel belangrijker oorzaak is.
Denk maar eens aan verwoestijning.
In grote delen van de wereld rukt de woestijn op en verdwijnen vegetatie, bossen en groene velden.
Het kan toch haast niet anders dat hierdoor, meer dan alleen lokaal, het klimaat verandert.
  
Het wordt nu voorzien dat de Golfstaten eind deze eeuw tegen temperaturen van 60 graden celsius aan zullen kijken.
Hoeveel airconditioners wil je daar tegenop laten werken?
Zou het niet veel beter zijn als ze vooral ook in die regio de woestijn op grote schaal vergroenen?
Het voordeel daarvan is:
Het lokale klimaar wordt milder
Water wordt lokaal in de bodem vastgehouden
Bodem spoelt niet langer weg
Er komt werk voor heel veel mensen
Lokale landbouw profiteert sterk van vergroening
Zijn er ook nadelen?
Ja... Je moet het te ontwikkelen land beschermen tegen veelvraten als geiten en schapen. Dat kan dus conflicten opleveren met de eigenaren  van die beesten.
Dat lijkt vanuit het westen niet zo'n probleem, maar in landen waar die beesten vrij rondlopen, hebben de eigenaren van de  meeste beesten ook de meeste macht. Krijg je dat machtige blok dus niet mee, dan kan je alles vergeten.
Men blijft dan arm en tegen een kaal landschap aankijken.
De winst van velen gaat dan verloren in het voorkomen van eventueel verlies van enkelen.

Nu wordt in de golfstaten al wel wat gedaan aan 'vergroeining' van de woestijn. Er zijn enkele golfbanen aangelegd...
Het mag duidelijk zijn dat dit eerder tegenwerkt, dan meewerkt. Dat golfterrein verbruikt enorme hoeveelheden water en dat zorgt voor meer milieuvervuiling en verdroging in de omgeving. Veel van het water wordt namelijk door gebruikmaking van veel energie ontzilt en dan over de grasvelden gesproeid. Ook wordt er water diep uit de bodem opgepomd.
Vergroening gaat samen met het opkomen van struikgewas en bomen. Het mooie is dat  juist het weer voorkomen van (wilde) vegetatie ook weer zorgt voor toevoeging van organische stoffen, waarna er dus weer vruchtbare aarde  bijkomt.
Het duurt even, maar ook daar waar de bodem weggespoeld is kan met goed beheer weer een vaste vruchtbare bodem ontstaan. Het heeft alles te maken met het vasthouden van regen.
We hoeven overigens niet zo ver als het Midden Oosten te gaan om verwoestijning tegen te komen. In Spanje is het ook al gaande. Het ontstaat daar mede omdat de kleine dorpen verlaten worden. Men laat de grond braak achter en houdt de grond braak als gevolg daarvan spoelt de bodem weg. Waarom worden percelen er braak gehouden? Dat is heel simpel. Dan krijgen ze een subsidie van de EU. De EU subsidieert dus in feite ververwoestijning van Spanje! Ook van heuvels spoelt nu vruchtbare aarde weg en het is in meerdere opzichten extra lastig en duur om de zaak te herstellen. Beter is het om het zo ver niet te laten komen, maar vertel dat de EU maar.
Wat we overal in de wereld zien is peak soil... Het moment dat de natuurlijke rijkdom van de bodem maximaal gebruikt wordt, waarna de top  bereikt wordt en daarna de kracht van de aarde langzaam opgebruikt  wordt.
In de VS is al berekend dat sinds de blanken er kwamen en landbouw begonnen te beoefenen de helft van de totale vriuchtbare aarde  al verdwenen is. In Spanje is er al veel langer landbouw. De verwoestijning laat zien dat top soil er in heel veel streken al tientallen jaren geleden bereikt is. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was het gebruik van de bodem maximaal en nu zien ze er de productie op de landbouwgronden keihard teruglopen, hoeveel kunstmest  ze er ook bij doen. Hele streken van Spanje lopen nu leeg omdat de bodem niets meer op wil leveren.
Men heeft steeds gehaald en nooit gebracht. Op een gegeven moment is het dan op.
Een  verbossing zou veel goed doen. Dan kan over enkele tientallen jaren weer ontbost worden en kan er weer landbouw op de percelen plaats gaan vinden als men dan ook maar grote stukken bos onaangeroerd laat.

Hoe gaat het in Nederland en België?
We 'zien' het hier bijna niet, omdat met de enorme groei van de steden de verarming van de grond weggemoffeld werd onder nieuw te bouwen wijken.
Het patroon is als volgt:
Een stuk grond is in gebruik als akker. Later komt er gras en koeien. Dan komt er maïs. Na de maïs komt de boomkwekerij en na deze laatste komt er bebouwing.
En zo verberg je dat je die grond tot heel diep helemaal uitgeput hebt. Ook in de Benelux hebben we een probleem gecreëerd. Het is ons alleen gelukt het weg te moffelen danzij de enorme groei van de  bevolking.
Willen we onze landbouwgronden nog lang kunnen gebruiken, dan zullen we anders moeten omgaan met onze gronden. Wat we nu echter bij ons veel zien, is dat de landbouw binnen gebouwen gebracht wordt. Kassen en grote complexen waar men alles onder geheel gecontroleerde omstandigheden laat groeien. We zouden dat prima kunnen doen, en de dan niet meer gebruikte landbouwgrond heel bewust terug aan de natuur geven.


Terug naar de inhoud